Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Mevzuat
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.04.2015 .pdf
Iğdır Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi 01.04.2015 .pdf
Iğdır Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi 01.04.2015 .pdf
Iğdır Üniversitesi EBYS ve İmza Yetkileri Genelgesi 01.04.2015 .pdf
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 01.04.2015 .pdf
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.04.2015 .pdf
Nitelikli Elektronik Sertfika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberine İlişkin Kurul Kararı 01.04.2015 .pdf
Nitelikli Elektronik Sertifika, Zaman Damgası ve İlgili Hizmetlerin Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı 01.04.2015 .pdf
Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı 01.04.2015 .pdf
E-İmza Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 01.04.2015 .pdf
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 01.04.2015 .pdf
2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 01.04.2015 .pdf
2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 01.04.2015 .pdf
2006/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 01.04.2015 .pdf
2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 01.04.2015 .pdf
2008/17 Lisanlı Yazılım Kullanımı Konulu Başbakanlık Genelgesi 01.04.2015 .pdf