Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
KANUNLAR
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 08.01.2021
5651 SAYILI İN­TER­NET OR­TAMIN­DA YA­PI­LAN YAYIN­LA­RIN DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ VE BU YA­YIN­LAR YO­LUY­LA İŞ­LE­NEN SUÇLAR­LA MÜ­CA­DE­LE EDİL­ME­Sİ HAKKIN­DA KA­NUN 16.04.2018
ELEKTRONİK İMZA KANUNU 16.04.2018
YÖNETMELİKLER
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 09.01.2021
ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 09.01.2021
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 12.01.2021
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK 16.01.2021
YÖNERGELER
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE 16.04.2018 .pdf
POLİTİKALAR
ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI 09.01.2021