Genel Bilgi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgi sistem ve teknolojileri alanına giren her konuda Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin gereksinim duyduğu her türlü bilgisayar teknolojileri alt yapısı, donanım, yazılım, proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, en yeni teknolojilerin aranması, bulunması, uygulamaya konulması amacıyla Rektörlük bünyesinde kurulmuştur.